บริษัทที.เอส.ที.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด...อาณาจักรเทป ที่มีให้ท่านมากกว่าเทป
1 2 3
เรามีเทปให้ท่านเลือกมากกว่า 200 ชนิด **เทปเสปคพิเศษ หากหาที่อื่นไม่ได้..นึกถึงเรา** รับผลิตภายใต้แบรนด์ของท่าน (OEM)
เทป 2 หน้าเยื่อผ้า
แบรนด์สินค้า คุณลักษณะ ลักาณะการใช้งาน
1. Blue Phoenix  -เยื่อผ้า หนา 280 mc.  -ใช้งานที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พรม, ผนังทาสี เป็นต้น
   -กาวยางสังเคราะห์ ติดแน่น ไม่ลอกหลุดงาย และไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว  
   -ไลเนอร์ขาว   
2. Blue Phoenix  -เยื่อผ้า หนา 280 mc.  -ใช้งานที่ต้องการความเหนียวสูง และพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พรม, ผนังทาสี เป็นต้น
   -กาวยางสังเคราะห์ ติดแน่น ไม่ลอกหลุดงาย และไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว  
   -ไลเนอร์เหลือง  
     
3. Green Phoenix  -เยื่อผ้า หนา 330 mc.  -ใช้งานที่ต้องการความเหนียวสูงมาก และพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พรมแข็ง, ผนังทาสี เป็นต้น
   -กาวยาง ติดแน่น ไม่ลอกหลุดงาย และไม่ทิ้งคราบกาวบนพื้นผิว  
   -ไลเนอร์เหลือง  
  • ความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 15 เมตร และ 25 เมตร